loading

Highlighted News & Events

Saokim's History and Development 2 (2/24/2017)

Chúng tôi luôn giao tiếp cởi mở và lắng nghe yêu cầu của khách hàng để có thể đảm bảo thấu hiểu yêu cầu sáng tạo ngay từ khi mới bắt đầu và đảm bảo tính nhất quán trong suốt quá trình thực thi dự án. Cam kết mang lại những giải pháp sáng tạo và hiệu quả, Sao Kim đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng...

Saokim's History and Development (2/24/2017)

Chúng tôi luôn giao tiếp cởi mở và lắng nghe yêu cầu của khách hàng để có thể đảm bảo thấu hiểu yêu cầu sáng tạo ngay từ khi mới bắt đầu và đảm bảo tính nhất quán trong suốt quá trình thực thi dự án. Cam kết mang lại những giải pháp sáng tạo và hiệu quả, Sao Kim đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng...

Saokim's History and Development 2 (2/24/2017)

Chúng tôi luôn giao tiếp cởi mở và lắng nghe yêu cầu của khách hàng để có thể đảm bảo thấu hiểu yêu cầu sáng tạo ngay từ khi mới bắt đầu và đảm bảo tính nhất quán trong suốt quá trình thực thi dự án. Cam kết mang lại những giải pháp sáng tạo và hiệu quả, Sao Kim đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng...

Saokim's History and Development (2/24/2017)

Chúng tôi luôn giao tiếp cởi mở và lắng nghe yêu cầu của khách hàng để có thể đảm bảo thấu hiểu yêu cầu sáng tạo ngay từ khi mới bắt đầu và đảm bảo tính nhất quán trong suốt quá trình thực thi dự án. Cam kết mang lại những giải pháp sáng tạo và hiệu quả, Sao Kim đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng...

Factory:
Quang Minh Industrial Zone, Me Linh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: +84.4.3584 1213/14/16 - Fax: +84.4.3584 0788
Email: info@saokimpharma.com
Hanoi Office:
Floor 10, SkyCity Tower - No.88 Lang Ha, Dong Da, Hanoi
Tel: +844.7305.9668 Fax: +84.4.373.66669
Email: info@saokimpharma.com
HCMC Office:
Villa 185B1, Vo Thi Sau Str., Ward 7, Dist. 3, HCMC
Tel: +84.8.3864. 5584 Fax: +84.8.3864 5583
Email: info@saokimpharma.com
GO TO TOP